AML, RODO, Inspekcja Handlowa. Przygotuj się na możliwe kontrole w swoim biurze

Twój koszyk:

Termin: 20.02.2024

7 godzin prestiżowych warsztatów 20 września 2024 z pełną dokumentacją

Przygotuj się na kontrole w swoim biurze.

Sprawdź:

 • czy prowadzisz prawidłowo dokumentację:
 • RODO i AML,
 • czy Twoje procedury działają właściwie

Podczas szkolenia otrzymasz wzory dokumentacji RODO oraz AML wraz z wyjaśnieniem jak należy je prawidłowo wypełnić.

RODO – czyli jak działa ochrona danych osobowych w Twojej firmie:

 • Analiza zbiorów danych osobowych, które posiadasz w swoim biurze – czy są potrzebne, jak są zabezpieczone, jak długo możesz przechowywać dane?
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych – czy Twoi klienci muszą udzielać zgód i w jakim zakresie, analiza treści i załączników do umów pośrednictwa?
 • Klauzule informacyjne – podstawowy obowiązek przedsiębiorcy, czy właściwie je wypełniasz?
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Czy posiadasz kompletną dokumentację? Analiza wzorów dokumentów wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich wypełniania.
 • Inspektor ochrony danych osobowych – czy jest Ci potrzebny?
 • Dostęp do danych osobowych przez Twoich pracowników – omówienie dokumentów, które powinni podpisać.
 • Anonimizacja dokumentów – współpraca z innymi podmiotami.
 • Tzw. check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

 • Pośrednik jako instytucja obowiązana – w jakim zakresie pośrednik powinien wypełniać obowiązki wynikające z ustawy.
 • Klasyfikacja obowiązków wynikających z ustawy AML.
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników (w tym agentów).
 • Obowiązki związane z zawieranymi umowami pośrednictwa, oświadczenia PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne).
 • Beneficjent rzeczywisty i obowiązki z nim związane.
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Analiza transakcji – w jakim zakresie jest obowiązkowa.
 • Kiedy i na co należy donieść do GIIF?.
 • Obowiązki wynikające z AML a RODO.
 • Jak prawidłowo prowadzić dokumentację – omówienie dokumentów i sposobu ich wypełniania.
 • Tzw. check lista – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

Kontrola Inspekcji Handlowej (IH).

 • W jaki sposób wygląda kontrola IH.
 • Kontrola wypełniania ustawowych obowiązków – check lista.
 • Jak możesz dziś przygotować się do kontroli IH.

Podsumowanie pytania, dyskusja.

Wykładowca: Ewa Klos-Rychter – radca prawny specjalizujący się w prawie nieruchomości, z licencją pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr 2770), analityk rynku nieruchomości, praktyk sądowy. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Na co dzień aktywnie wspiera branżę pośredników poprzez doradztwo prawne i reprezentowanie ich interesów przed sądami.

Jest uznanym wykładowcą na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym) oraz na licznych szkoleniach, konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON.

Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

W cenie szkolenia otrzymasz wzory dokumentacji RODO oraz AML:

 • dla członków stowarzyszenia 699 zł
 • – dla niestowarzyszonych 999 zł

Termin:

 • 02.02.2024
 • godz. 9:00 – 17:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc