Zarząd VIII kadencji 2015-2018

Zarząd Dospon

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej i innych organizacji oraz stowarzyszeń.

Składa się z siedmiu członków stowarzyszenia pracujących społecznie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na 3 lata.

Marlena Joks

Marlena Joks

Prezes zarządu

renata saj mazur

Renata Saj-Mazur

Wiceprezes zarządu

smoter monika

Monika Smoter

Wiceprezes zarządu

marzena zajkowska

Marzena Zajkowska

Skarbnik Zarządu

katarzyna kuśmierz

Katarzyna Kuśmierz

Sekretarz zarządu

marek wasielewski

Marek Wasielewski

Członek zarządu

Kutrowski Zygmunt

Zygmunt Kutrowski

Członek zarządu

wielkanoc