Zarząd VII kadencji 2012-2015

Zarząd Dospon

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej i innych organizacji oraz stowarzyszeń.

Składa się z siedmiu członków stowarzyszenia pracujących społecznie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na 3 lata.

Marlena Joks

Marlena Joks

Prezes zarządu

renata saj mazur

Renata Saj-Mazur

Wiceprezes zarządu

Michał malarz

Michał Malarz

Skarbnik zarządu

Kutrowski Zygmunt

Zygmunt Kutrowski

Sekretarz zarządu

smoter monika

Monika Smoter

Członek zarządu

Borowski Krzysztof

Krzysztof Borowski

Członek zarządu

joanna maskulanis

Joanna Maskulanis

Członek zarządu

wielkanoc