Zarząd IX kadencji 2018-2021

Zarząd Dospon

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej i innych organizacji oraz stowarzyszeń.

Składa się z siedmiu członków stowarzyszenia pracujących społecznie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na 3 lata.

Marlena Joks

Marlena Joks

Prezes zarządu

smoter monika

Monika Smoter

Wiceprezes zarządu ds.Edukacji

marek wasielewski

Marek Wasielewski

Wiceprezes zarządu

renata saj mazur

Renata Saj-Mazur

Sekretarz zarządu

marzena zajkowska

Marzena Zajkowska

Skarbnik Zarządu

katarzyna kuśmierz

Katarzyna Kuśmierz

Sekretarz zarządu

joanna klimczynska

Joanna Klimczyńska

Członek zarządu - Karkonosze

wielkanoc