Zarząd I kadencji 1994-1997

Jerzy Kląskała

Jerzy Kląskała

Prezes zarządu

bułaj janina

Janina Bułaj

Wiceprezes zarządu

Spychała Jadwiga

Jadwiga Spychała

Członek

członek bez zdjęcia

Jerzy Śliwiński

Członek

członek bez zdjęcia

Sabina Górna

skarbnik