Zarząd I kadencji 1994-1997

Jerzy Kląskała

Jerzy Kląskała

Prezes zarządu

bułaj janina

Janina Bułaj

Wiceprezes zarządu

Spychała Jadwiga

Jadwiga Spychała

Członek

członek bez zdjęcia

Jerzy Śliwiński

Członek

członek bez zdjęcia

Sabina Górna

skarbnik

wielkanoc