Deklaracja członkowska
(formularz online)

Deklaracja członkowska DOSPON

Dane osobowe (poufne)

Nr licencji zawodowej

Dane kontaktowe

Informacje zawodowe

IV. Skany dokumentów

Dozwolone formaty plików: jpg, pdf, png, tiff
Maksymalny dozwolony rozmiar pliku: 4 MB

V. Zgody

Informacja na temat Twoich danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON z siedzibą: 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, III p. lok.16 Tel/mail: 728-186-546, stowarzyszenie@dospon.pl
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie:
  w celu promocji i marketingu usług świadczonych przez Stowarzyszenie, to jest w celu powiadamiania Cię o aktualnych szkolenia, kursach, imprezach integracyjnych oraz wszelkich wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia, co w przypadku członków DOSPON jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w pozostałych przypadkach wymaga Twojej zgody.
 3. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, w tym profilowania naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.Mamy prawo przetwarzania Twoich danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu, przez okres maksymalnie do 10 lat.
 4. Prawo dostępu do danych osobowych:
  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcy danych:
  Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania (wykorzystywane do tworzenia profili osób zainteresowanych dana kategorią świadczeń – szkoleniami, kursami, innymi wydarzeniami). Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszego Stowarzyszenia, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną Ci tylko te oferty, które faktycznie mogą Cię zainteresować.
wielkanoc