Wizytówka członka DOSPON

członek bez zdjęcia

Gostrowski Edmund

Nr licencji pośrednika: 1733
Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego: 1398
Nr licencji zarządcy: 10484

Biuro Obrotu Nieruchomościami REZYDENT

ul. Wrocławska 37a/2
57-100 Strzelin

Kontakt