Nowy wymiar
pośrednictwa

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości

Dospon - Wspieramy rynek nieruchomości

Jesteśmy jednym z 17 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Jesteśmy organizacją otwartą dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami , którzy posiadają licencję zawodową oraz spełniają warunki nałożone przez statut Stowarzyszenia.

Członków honorowych
0
Członków zwyczajnych
0

Aktualności

Partnerzy

Jak dołączyć do DOSPON?

Aby przystąpić do DOSPON należy złożyć deklarację członkowską do której należy dołączyć :

  • kopię licencji pośrednika/zarządcy nieruchomości,
  • kopię obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika/zarządcy nieruchomości
  • wypełnić załącznik z obowiązkowymi oświadczeniami
  • zdjęcie
wielkanoc