drukuj
ZARZĄD VIII KADENCJI - 2015 - 2018

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej, i innych organizacji i stowarzyszeń.

Składa się z siedmiu członków stowarzyszenia pracujących społecznie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na 3 lata.

 
 

Marlena Joks - Prezes Zarządu 
numer licencji pośrednika 7915


Prezes Stowarzyszenia odpowiada za : 

- kierowanie i organizację pracy Zarządu, 

- realizację uchwał Zarządu, 

- pracę sekretariatu Stowarzyszenia, 

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami, 

- kontrolę sytuacji finansowej Stowarzyszenia, 

- PR Stowarzyszenia.

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

- członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - http://pfrn.pl/page/62                                                                                                                                                                                              

- członek Komisji Edukacji PFRN                                                                                                                                                                                           -

- członek komisji Etyki PFRN                                                                                       

Kontakt : http://m.joks@iglica.pl  kom. 660 724 624 

 


Renata Saj-Mazur - Wiceprezes Zarządu 
numer licencji pośrednika 1015


Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia odpowiada za : 

- współpracę Zarządu z Sądem Koleżeńskim,                                                                                                                                          

- współpracę Zarządu z Komisją Etyki                                                                                                                                        

-  reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami. 

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

 - wiceprzewodnicząca  komisji Etyki PFRN                                                                                       

- członek Rady Krajowej PFRN                                                                                                                                                                                                

Kontakt :http://biuro@nieruchomosc.wroc.pl kom. 601 989 963

 

Monika Smoter - Wiceprezes DOSPON 

numer licencji 6729

  

Wiceprezes DOSPON  ds. Edukacji  odpowiada za : 

- organizację kursów zawodowych,

- organizację szkoleń , warsztatów 

- nadzoruje prace Komisji Edukacji DOSPON  

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami. 

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

 - wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji PFRN                                                                                       

Kontakt: http://nieruchomosci@passageum.pl kom. 501 345 625 

 

Marzena Zajkowska - Skarbnik Zarządu 
numer licencji pośrednika  4913 


Skarbnik Zarządu odpowiada za : 

- kierowanie polityką finansową Zarządu, 

- kontrolę bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, 

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami. 

Kontakt : http://biuro@euro-city.com.pl, tel: 506105758    

 

Katarzyna Szczepaniak  - Sekretarz Zarządu 
numer licencji 
 pośrednika: 14693  ,  numer licencji zarządcy: 19215

     

Sekretarz  Zarządu odpowiada za : 

- organizację imprez i pracy bieżącej Stowarzyszenia 

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami. 

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

 - członek komisji ds. zarządców nieruchomości                                                                                       

Kontakt:  http://katarzyna.szczepaniak@sdp-nieruchomosci.pl  , kom 795409298

 

Marek Wasielewski  - Członek Zarządu 
numer licencji pośrednika 21098,
 numer licencji zarządcy 26895 

 Członek  Zarządu odpowiada za :  

- politykę medialną i portalową Stowarzyszenia 

- bieżące sprawy administracyjne Stowarzyszenia   

- organizację szkoleń i warsztatów 

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami.

Kontakt : http://mwasielewski@jot-be.pl  kom. 502191350  

 

Zygmunt Kutrowski - Członek Zarządu 
numer licencji pośrednika 10984,
 numer licencji zarządcy 16301 

Członek  Zarządu odpowiada za :  

- bieżące sprawy administracyjne Stowarzyszenia   

- organizację szkoleń i warsztatów 

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami.

Kontakt : http://kazetnieruchomosci@interia.pl kom. 785 107 207