drukuj
ZARZĄD VII KADENCJI - 2012 - 2015

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej, i innych organizacji i stowarzyszeń.

Składa się z siedmiu członków stowarzyszenia pracujących społecznie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na 3 lata.
W dniu 20 listopada 2012r. na Walnym Zgromadzeniu Członków DOSPON zostały wybrane władze Stowarzyszenia na VII kadencję 2012-2015

 

Marlena Joks - Prezes Zarządu 
numer licencji pośrednika 7915


Renata Saj-Mazur - Wiceprezes Zarządu 
numer licencji pośrednika 1015


Michał Malarz - Skarbnik Zarządu 
numer licencji pośrednika 4448 


 

Zygmunt Kutrowski - Sekretarz Zarządu 
numer licencji pośrednika 10984,  numer licencji zarządcy 16301 

 

Monika Smoter - Członek Zarządu 

numer licencji pośrednika 6729

  

 

Joanna Maskulanis - Członek Zarządu 
numer licencji pośrednika 951

     

 

Krzysztof Borowski - Członek Zarządu 
numer licencji pośrednika 8761