drukuj
WYNIKI EGZAMINÓW

PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH
potwierdzona europejskim certyfikatem

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku
Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego
pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską
Radę Nieruchomości).