drukuj
WYKAZ PROCEDUR

System Jakości Expert obejmuje następujące procesy i procedury:

      

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
(SN)

1. Zgłoszenie klienta 
2. SN Podpisywanie umowy pośrednictwa w sprzedaży 
3. SN Opracowywanie oferty sprzedaży i udostępnianie jej potencjalnym klientom 
10. SN Uzgadnianie warunków sprzedaży 
13. SN Finalizacja umowy sprzedaży 
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych 
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń 
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego

KUPNO NIERUCHOMOŚCI 
(KN)

1. Zgłoszenie klienta 
6. KN Podpisywanie umowy pośrednictwa w kupnie 
8. KN Przedstawianie ofert kupującemu 
10. KN Uzgadnianie warunków kupna 
13. KN Finalizacja umowy sprzedaży 
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych 
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń 
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego


WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI 
(WN)

1. Zgłoszenie klienta 
4. WN Podpisywanie umowy pośrednictwa w wynajmu 
5. WN Opracowywanie oferty wynajmu i udostępnianie jej potencjalnym klientom 
11. WN Uzgadnianie warunków najmu 
12. WN Finalizacja umowy najmu 
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych 
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń 
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego

NAJEM NIERUCHOMOŚCI 
(NN)

1. Zgłoszenie klienta 
7. NN Podpisywanie umowy pośrednictwa w najmie 
9. NN Przedstawianie ofert najemcy 
11. NN Uzgadnianie warunków najmu 
12. WN Finalizacja umowy najmu 
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych 
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń 
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego

AUDYT SJ Expert

17. Audyt – zasady przeprowadzania