drukuj
UBEZPIECZENIE OC - OBOWIĄZKOWE

 

 

POŚREDNIKU – UBEZPIECZ SIĘ !

1. ubezpieczenie gwarantuje pewność i bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem pośrednika, albo osób wykonujących czynności pośrednictwa pod jego nadzorem

2. jest obowiązkowe - ubezpieczenie jest wymagane przez przepisy ustawy . o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy pośredników w obrocie nieruchomościami (osób fizycznych z licencją) oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (o ile pośrednictwo jest wykonywane przez pośredników w obrocie nieruchomościami). 

3, kopia ubezpieczenia stanowi obowiązkowy załącznik do umowy pośrednictwa. Jej brak skutkuje wypowiedzeniem umowy , jesli w ciągu 7 dni od jej zawarcia pośrednik nie dostarczy stronie umowy kopii ubezpieczenia 

4. brak ubezpieczenia OC grozi karą w wysokości 20 000 , ktorą nakłada Wojewódzka Inspekcja Handlowa 

Termin wykupu ubezpieczenia 

Każdego roku o tej samej porze. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności pośrednictwa. Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy.

Na co należy zwrócić uwagę ubezpieczając się

1. Przede wszystkim – kim jestem: pracownikiem, pracodawcą, pośrednikiem licencjonowanym?

2. Jaka jest moja odpowiedzialność - czy pracuję samodzielnie, czy mam pod swoim nadzorem osoby, którym zlecam pracę?

3. Jakie ubezpieczenie będzie dla mnie najodpowiedniejsze pod względem wyeliminowania ryzyka? 

4. Jaki zakres, sumy ubezpieczenia i wysokości składek oferuje ubezpieczyciel?

5. Jaki system zniżek przedstawia ubezpieczyciel?

6. Jakie działanie może spowodować zwyżkę składki ubezpieczeniowej?

Ostatnia, lecz równie istotna rzecz, to marka i renoma ubezpieczyciela. Lata doświadczeń i ugruntowana pozycja na rynku, mówią same za siebie.

Suma ubezpieczenia 

Rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną sumę, na jaką musi ubezpieczyć się zobowiązany do ubezpieczenia.

Jest to 25.000 Euro.. 

Warto jednak rozszerzyć zakres ubezpieczenia obowiązkowego o dodatkowe opcje:

- ubezpieczenie z zakresem rozszerzonym o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego a przede wszystkim osób, za które ponosi odpowiedzialność;

- rozszerzenie ubezpieczenia o szkody spowodowane winą umyślną osób pracujących pod nadzorem ubezpieczonego, czy też

- wsteczny okres odpowiedzialności (w wypadku, gdy ubezpieczony zapomniał o obowiązku ubezpieczenia na dany rok a termin minął).

Oferowana jest także możliwość wykupienia ubezpieczenia nadwyżkowego – dobrowolnego. Obejmuje dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe, związane np. z czynnościami pośrednictwa kredytowego, sporządzaniem certyfikatów charakterystyki energetycznej, czy też z wynajmowaniem pomieszczeń biurowych. 

Oferta ubezpieczycieli 

Saga Brokers rekomenduje trzech ubezpieczycieli: 

- Concordia Polska 

- Generali TU SA, 

- PZU SA;

Każda z ubezpieczycieli proponowanych ofert, zdaniem Saga Brokers, zapewnia optymalne warunki ubezpieczenia.

- najwyższe zniżki - do 60%

- niskie składki - już od 164 zł rocznie

- wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR

- szeroki zakres ubezpieczenia

• wina umyślna pracowników 

• brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa

• możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe

- asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako Twój pełnomocnik

- doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN i DOSPON 

W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z ekspertem, który przedstawi dokładnie rodzaj dostępnych ofert i dokona profesjonalnego ich porównania.

  Pośredniku wykup ubezpieczenie ! https://frontin.pl/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-posrednikow-nieruchomosci/