drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami PFRN - termin 09.05.2020r. Trwają zapisy.

 KURS  POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI PFRN

POSTAW NA KWALIFIKACJE - UZYSKAJ WYKSZTAŁCENIE - ZDOBĄDŹ PRACĘ

 

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Profesjonalistów Rynku Nieruchomości).

Kursy dla pośrednika w obrocie nieruchomościami składa się z
60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program Kursu-pośrednik w obrocie nieruchomościami znajduje się na stronie DOSPON.http://dospon.pl/material,program-edukacyjny,309.html

Zajęcia prowadzone są w weekendy:

 

KURS POŚREDNIK PFRN  09.05.2020r.

09.05 - 10.05

16.05 - 17.05

23.05 24.05

30.05 - 31.05

13.06.2020 - EGZAMIN

 

Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a lok. 16 , godziny od 9:00 - 15:00 lub 16:00

 

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, uzyskają licencję "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" 

Koszt kursu  09.05.2020  :  2200 PLN brutto 

W przypadku zakupu dwóch kursów pośrednik w obrocie nieruchomościami  i zarządca nieruchomości przez jedną osobę obowiązuje rabat. Szczegóły ustalane z sekretariatem stowarzyszenia.

Koszt kursu obejmuje –materiały szkoleniowe i opłatę za egzamin pisemny, certyfikat ukończenia kursu, nadanie licencji Pośrednika PFRN / Zarządcy PFRN, oraz wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN po zdanym egzaminie, przerwy kawowe.
Egzamin poprawkowy - ustny kosztuje dodatkowo 300,00 zł netto.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://dospon.pl/material,kurs-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami-pfrn,365.html