drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Początek kursu 13.01.2018r.

DOSPON ROZPOCZYNA NABÓR NA  KURS : POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Profesjonalistów Rynku Nieruchomości).

Kursy dla pośrednika w obrocie nieruchomościami składa się z
60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program Kursu-pośrednik w obrocie nieruchomościami znajduje się na stronie DOSPON.http://dospon.pl/material,program-edukacyjny,309.html

Zajęcia prowadzone będą w weekendy. 

13.01 – 14.01

 

20.01 – 21.01

 

27.01 – 28.01

 

03.02 – 04.02


Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a 

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" 

Koszt kursu:  1550 PLN brutto 

Możliwość płatności w dwóch ratach:

I rata – 775 PLN – płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu

II rata  – 775 PLN - płatna w połowie kursu

W przypadku zakupu dwóch kursów pośrednik w obrocie nieruchomościami /zarządca nieruchomości koszt wynosi  2800 PLN

Koszt obejmuje –materiały szkoleniowe i opłatę za egzamin pisemny, certyfikat ukończenia kursu, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN po zdanym egzaminie, przerwy kawowe.
Egzamin poprawkowy - ustny kosztuje dodatkowo 200  zł netto

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://dospon.pl/material,kurs-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami-pfrn,365.html