drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Trwa nabór na KURS POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI . Termin rozpoczęcia 29.02.2020r.

DOSPON ROZPOCZYNA NABÓR NA  KURS : POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

POSTAW NA KWALIFIKACJE - UZYSKAJ WYKSZTAŁCENIE - ZDOBĄDŹ PRACĘ

 

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Profesjonalistów Rynku Nieruchomości).

Kursy dla pośrednika w obrocie nieruchomościami składa się z
60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program Kursu-pośrednik w obrocie nieruchomościami znajduje się na stronie DOSPON.http://dospon.pl/material,program-edukacyjny,309.html

Zajęcia prowadzone będą w weekendy:

 

 

29.02 - 01.03

07.03 – 08.03

14.03 – 15.03

21.03 – 22.03

 

 

 

 

 

04.04.2020 - EGZAMIN

Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a lok. 16 , godziny od 9:00 - 15:00 lub 16:00

 

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, uzyskają licencję "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" 

Koszt kursu:  1850 PLN brutto 

W przypadku zakupu dwóch kursów pośrednik w obrocie nieruchomościami  i zarządca nieruchomości przez jedną osobę obowiązuje rabat 300 zł, naliczany przy drugim kursie.  Koszt całkowity wynosi  3400,00 PLN

 

Koszt obejmuje –materiały szkoleniowe i opłatę za egzamin pisemny, certyfikat ukończenia kursu, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN po zdanym egzaminie, przerwy kawowe.
Egzamin poprawkowy - ustny kosztuje dodatkowo 300,00 zł netto.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://dospon.pl/material,kurs-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami-pfrn,365.html