drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Początek kursu 13 maja

DOSPON ROZPOCZYNA NABÓR NA  KURS : POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Profesjonalistów Rynku Nieruchomości).

Kursy dla pośrednika w obrocie nieruchomościami składa się z
60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program Kursu-pośrednik w obrocie nieruchomościami znajduje się na stronie DOSPON.http://dospon.pl/material,program-edukacyjny,309.html

Zajęcia prowadzone będą w weekendy. 
Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a 

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" 

Koszt kursu: 1200 PLN + 23% VAT = 1476  PLN

W przypadku zakupu dwóch kursów pośrednik w obrocie nieruchomościami /zarządca nieruchomości koszt wynosi 2100 PLN + 23 % vat = 2583 PLN

Możliwość płatności w dwóch ratach:

I rata – 738 PLN – płatna do dnia rozpoczęcia kursu

II rata  – 738 PLN - płatna w połowie kursu

Koszt obejmuje –materiały szkoleniowe i opłatę za egzamin pisemny
Egzamin poprawkowy - ustny kosztuje dodatkowo 200  zł netto

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://dospon.pl/material,kurs-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami-pfrn,365.html