drukuj
SZKOLENIE ONLINE ~~ 09.11.2021r.~~ ~~Księgi wieczyste bez tajemnic - praktyczne warsztaty dla pośredników w obrocie nieruchomościami~~

Szkolenie jest dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami oraz osobom zawodowo zajmującym się sprzedażą nieruchomości. Ma ono charakter praktyczny, warsztatowy, wszelkie teorie zostaną poparte przykładami z praktyki obrotu nieruchomościami, będziemy omawiać cazusy i wyświetlać przykłady ciekawych wpisów w księgach wieczystych.
Poziom szkolenia – średniozaawansowany i zaawansowany.Szkolenie odbędzie się w dniu 09.11.2021r. ( wtorek ) w godz.10:00 - 15:00
na platformie szkoleniowe ClickMeeting.

Zaproszenie na szkolenie zostanie wysłane na maila.

 

WYKŁADOWCA:Ewa Klos –Rychter Radca prawny - jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada zawodowy tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2770, nadana w trybie państwowym w roku 2001. Od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca w zakresie prawa nieruchomościami na wyższych uczelniach – stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym. Wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości, instytucji związanych z nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. Obecnie stanowi prawnicze wsparcie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, jest członkiem Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


 

PROGRAM SZKOLENIA:
 
 1. Rola ksiąg wieczystych w obrocie nieruchomościami.
 2. Zasady wieczystoksięgowe w praktyce- jawność wpisów, system realny ksiąg wieczystych, powszechność ksiąg wieczystych.
 3. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych- praktyczne aspekty, cazusy.
 4. Struktura ksiąg wieczystych.
 5. Omówienie wszystkich działów ksiąg wieczystych dla poszczególnych rodzajów praw.
 6. Dział I-O- co nas może zaskoczyć?
 7. Dział I-SP- odmienności dla poszczególnych rodzajów praw.
 8. Dział II- własność, współwłasność, współwłasność majątkowa małżeńska.
 9. Dział III-obciążenia nieruchomości-czego możemy się spodziewać, rozwiązywanie problematycznych przypadków (m.in. pierwokup umowny, służebności, egzekucja z nieruchomości).
   10. Dział IV- hipoteki- rodzaje hipotek, sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką, `czyszczenie starych hipotek`.
   11. Jak czytać księgi wieczyste, aby nie pominąć istotnych informacji- wzmianki o wnioskach, ostrzeżenia, zakazy zbywania nieruchomości.
   12. Postępowanie wieczystoksięgowe – składanie i rozpatrywanie wniosków, wypełnianie formularzy, dokonywanie wpisów. Rodzaje wniosków - sprostowanie, wniosek o wpis, czy powództwo?
  13. Opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
   14. W czasie szkolenia omawiane będą konkretne przykłady z praktyki obrotu nieruchomościami, będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji (poprzez czat).
 


HARMONOGRAM SZKOLENIA:
Czas trwania – 5 godz. edukacyjnych
9.50 - 10.00 Logowanie się na platformie szkoleniowej ClicMeeting
10.00 – 15:00 Wykład  
Przerwy ustalane z wykładowcą.

CENA: 
Członkowie DOSPON w ramach limitu jednego szkolenia  bezpłatnego w roku 2021 BEZPŁATNIE
Członkowie Dospon, którzy wykorzystali limit bezpłatnego szkolenia 150,00 zł
Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia 300,00 zł
Współpracownicy członków DOSPON      (osoby zgłoszone przez członka Dospon) 250,00 zł
  Absolwenci kursów DOSPON (2013-2021) pośrednik PFRN/zarządca PFRN 250,00 zł
Osoby niestowarzyszone 300,00 zł
 
 
 
 
 
  
 
  
W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT
 

  
ZGŁOSZENIA:


Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16;
na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 22114020040000390277656982, do dnia 05.11.2021r.

Zgłoszenia bez załączonego potwierdzenia płatności nie będą przyjmowane.  
   
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej jak osoby niezrzeszone.

WARUNKI REZYGNACJI:
rezygnacja tylko w formie pisemnej

Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2021r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :
 1. w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2021
 2. w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.
 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 Serdecznie zapraszamy!