drukuj
SREBRNY DOSPON

Nagroda "SREBRNY DOSPON" jest przyznawana przez Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON osobom lub instytucjom szczególnie wyróżniającym się w społecznej pracy na rzecz Stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym. Laureaci wyróżniają się w pracach w komisjach tematycznych oraz organach Stowarzyszenia , a także w budowaniu prestiżu zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości w mediach. Nagrodę ustanowił Zarząd VII kadencji w składzie : Marlena Joks – prezes, Anna Pepłowska - wiceprezes, Renata Saj-Mazur - wiceprezes, Joanna Maskulanis - członek Zarządu, Michał Malarz –skarbnik DOSPON, Zygmunt Kutrowski - sekretarz Zarządu i Krzysztof Borowski - członek Zarządu, przy wsparciu członków Komisji PR DOSPON kierowanej przez Przewodniczącego Dariusza Wolskiego. Nagroda SREBRNY DOSPON pierwszy raz była wręczana podczas dorocznej wigilii Stowarzyszenia w grudniu 2013 roku.

 

Srebrny DOSPON 2015 otrzymali: 

SREBRNY DOSPON EDUKACYJNY : 

dr. Aleksander Binsztok, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - za merytoryczne wieloletnie wsparcie DOSPON w najróżniejszych projektach edukacyjnych oraz promocję zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w ramach projektu " Lider pozytywnych zmian " 

dr. Marek Foriasz,  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu, biuro Foriasz Invest Group sp. z . zoo, członek DOSPON - za profesjonalizm i zaangażowanie w kształceniu kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości 

Justyna Wawrzyniak-Stawecka - biuro nieruchomości Fasada , członek DOSPON - za profesjonalizm i zaangażowanie w kształceniu kolejnych pokoleń pośredników w obrocie nieruchomościami 

SREBRNY DOSPON ETYCZNY :

Alicja Franczyk, biuro nieruchomości Magnus, członek DOSPON -  za budowanie prestiżu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zaangażowanie w pracach Komisji Etyki DOSPON 

SREBRNY DOSPON MEDIALNY : 

Maciej Górka,  Domiporta .pl - za profesjonalizm w analizach rynku nieruchomości i promowanie zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości w mediach ogólnopolskich 

Nadia Dąbrowska, biuro Novena Nieruchomości - za profesjonalizm w analizach rynku nieruchomości i promowanie zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości w mediach regionalnych. 

SREBRNY DOSPON PRZESTRZENNY

Łukasz Medeksza, Towarzystwo Urbanistów Polskich - za promowanie właściwych kierunków rozwoju wrocławskiej polityki przestrzennej i wspieranie DOSPON w najróżniejszych inicjatywach 

SREBRNY DOSPON WYŁĄCZNY

Marian Małańczuk, biuro nieruchomości Apartament , członek DOSPON - za budowanie prestiżu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, wsparcie Zarządu DOSPON w wielu projektach  i zaangażowanie w promocję umów na wyłączność oraz systemu wymiany ofert. 


Srebrny DOSPON 2014 otrzymali:

EDUKACYJNY 

Agnieszka Klatt –  za wyróżniający się profesjonalizm wśród wykładowców kursów pośrednik w obrocie nieruchomościami PFRN organizowanych przez DOSPON , a także całokształt społecznej, wieloletniej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Marian Strzelecki – za wyróżniający się profesjonalizm wśród wykładowców kursów zarządca nieruchomości PFRN , a także całokształt społecznej, wieloletniej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.

PR 

Mirosław Juszczak i Leszek Juszczak –  za projekt reklamowy "Własne M- Nieruchomości na Starej Giełdzie" realizowany przy udziale wrocławskich mediów . którego głównym celem była reklama zawodu pośrednika oraz usługi oferowanej przez biuro Świat Nieruchomości będącego członkiem Stowarzyszenia DOSPON jako profesjonalnej grupy zawodowej. Relację z realizacji projektu można przeczytać na stronie Radia Ram.

MEDIALNY 

Jacek Wróblewski –  za profesjonalizm w analizach rynku nieruchomości na łamach prasy oraz przyczynienie się do sukcesu Komisji- Eksperci DOSPON dla Mediów wyróżnionej w tym roku przez Polską Federację Rynku Nieruchomości nagrodą Medialną Regionalną PFRN

Grzegorz Szawłowski  – za profesjonalizm w analizach rynku nieruchomości na łamach prasy , a także całokształt wieloletniej, społecznej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia w tym w roli prezesa DOSPON Vi kadencji.

ZA CAŁOKSZTAŁT 

Maria Geringer de Oedenberg – Srebrny DOSPON za całokształt społecznej , wieloletniej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia w ramach Komisji Etyki DOSPON i skuteczne rozwiązywanie problemów które Komisja rozstrzyga.

Dariusz Wolski - Srebrny DOSPON za całokształt społecznej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia , współtworzenie projektów –pakiet korzyści DOSPON, nagród Złotych i Srebrnych DOSPONów, PR Stowarzyszenia, umacnianie i promowanie umów na wyłączność w ramach MLS oraz nowego Systemu Wymiany Ofert DOSPON.

ORGANIZACYJNY 

Michał Malarz – Srebrny DOSPON Organizacyjny- za wieloletnią, społeczna pracę na rzecz Stowarzyszenia w roli skarbnika DOSPON a także zaangażowanie i organizację XX-lecia DOSPON , a wcześniej 18 Kongresu PFRN , którego DOSPON był organizatorem w 2013 roku.


 

Srebrny DOSPON 2013 otrzymali

PR 

Ewa Klos-Rychter - za wspaniałą konferansjerkę podczas 18 Kongresu PFRN we Wrocławiu, którego DOSPON był organizatorem i wsparcie inicjatyw DOSPON w Zarządzie Federacji .

Marcin Kląskała -  za wspaniałą konferansjerkę podczas 18 Kongresu PFRN we Wrocławiu, którego DOSPON był organizatorem i wsparcie prawne

SKUTECZNOŚCI 

Joanna Maskulanis – za organizację 18 Kongresu PFRN we Wrocławiu

MEDIALNY 

Joanna Cygańska – za najlepszy artykuł pod względem merytorycznym, dotyczący regionalnego rynku nieruchomości jaki ukazał się w mediach i przetarcie szlaku dla zarządców nieruchomości w DOSPON w roli pełnomocnika ds. praktyk PFRN dla tej grupy zawodowej  

EDUKACYJNY 

Monika Smoter –  za zaangażowanie w komisji Edukacji DOSPON , a zwłaszcza za współtworzenie naszego programu szkoleniowego 

Irmina Janas –– za profesjonalne szefowanie zespołem pełnomocników ds. praktyk i zaangażowanie w komisji Etyki DOSPON

Tadeusz Maskulanis – za zaangażowanie w prace  zespołu  pełnomocników ds. praktyk PFRN oraz profesjonalizm w roli wykładowcy

FINANSOWY 

Krystyna Krzesaj – za zaangażowanie w obronę finansów naszego Stowarzyszenia i fachowe doradztwo w dziedzinie księgowości

ORGANIZACYJNY 

Dorota Wróblewska –  za pomysł i profesjonalną organizację  Ogólnopolskich Zawodów w Narciarstwie Alpejskim Pośredników i Zarządców – w Czarnej Górze .

PROPAGOWANIE SYSTEMU MLS 

Krzysztof Krzak – za promowanie umów na wyłączność  i największą ilość ofert w tym systemie