drukuj
PRZYNALEŻNOŚĆ DOSPON

 

 Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 24 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających ponad 3500 osób. Więcej ..http://pfrn.pl

 

 CEPI - Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości (po francusku: Conseil Européen des Professions Immobilieres - CEPI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli zrzeszająca najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z 34 państw  Europy reprezentujących ponad ćwierć miliona specjalistów. W czerwcu 2000 roku PFRN podpisała z CEPI porozumienie na mocy którego stała się członkiem  tej organizacji . Więcej ….http://www.cepi-cei.eu/index.php?hl=en

 

 National Association of Realtors (NAR) - Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest największą organizacją na świecie zrzeszającą specjalistów rynku nieruchomości. NAR zostało utworzone w 1908 roku i skupia obecnie 1 700 stowarzyszeń/związków z USA oraz kilka milionów profesjonalistów z całego świata . Więcej … http://www.realtor.org/rodesign.nsf/pages/homepage?opendocument

 

 Instytut CCIM (do końca 2000 r. Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nieruchomości - CIREI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prowadzi programy edukacyjne i przyznaje tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości (Certified Commercial Investment Member - CCIM). Ruch CCIM został zapoczątkowany ponad 40 lat temu przez praktyków, którzy pragnęli wznieść się na wyższy poziom profesjonalizmu specjalistów rynku nieruchomości. Do dnia dzisiejszego tytuł uzyskało 17000 profesjonalistów. Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest wyłącznym organizatorem kursów CCIM i egzaminów w Polsce, w oparciu o porozumienie podpisane z Instytutem CCIM z Chicago, Więce http://j http://www.ccim.com/

 

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce - działamy od 1989 roku, reprezentujemy ponad 7500 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 4 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Więcej …. http://www.pracodawcyrp.pl/o-nas/misja-i-dzialalnosc/