drukuj
PROGRAM EDUKACYJNY

Program Edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego
ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI zatwierdzonego przez CEPI

NIEZBĘDNA WIEDZA O WYKONYWANIA ZAWODU potwierdzona europejskim certyfikatem.
Dlaczego warto wybrać nasz kurs?
Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości
Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:
- pozyskiwanie klientów na rynku;
- zawieranie umów z klientami;
- czynności prawne i administracyjne;
- zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi;
- zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi;
- zarządzanie firmą.

              

  

Lp. bloku

Lp.

grupy tematycznej

 

TEMATYKA WYKŁADU

 

 

Liczba godzin

I

PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

3

(3 wykładów)

 

1.

Profesjonalizm wykonywania usług zarządzania nieruchomościami

1

 

2.

Wymagania prawne i etyczne w zarządzaniu nieruchomością

2

II

POZYSKIWANIE KLIENTÓW NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

8

(4 wykładów, 4 ćwiczeń )

 

  1.  

Podstawy ekonomiki rynku nieruchomości

2

  1.  

Badanie rynku

2

  1.  

Zarządzanie relacjami

2

  1.  

Elementy marketingu na rynku nieruchomości

2

III

ZAWIERANIE UMÓW Z KLIENTAMI

9

(5 wykładów, 4 ćwiczeń )

 

1.        

Komunikacja z klientami

2

2.        

Elementy prawa w działalności zarządcy nieruchomości

4

3.        

Zarządzanie obsługą klienta

3

IV

CZYNNOŚCI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE

19

(12 wykładów, 7 ćwiczeń )

 

1.        

Zarządzanie dokumentacją

3

2.        

Techniczne utrzymanie nieruchomości

3

3.        

Umowy cywilno-prawne

3

4.        

Kontrola realizacji zobowiązań umownych

3

5.        

Reprezentacja właściciela w czynnościach prawnych

3

6.        

Organizacja zebrań

2

7.        

Skargi i reklamacje w procesie zarządzania

2

V

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI FINANSOWYMI

9

(4 wykładów, 5 ćwiczeń )

 

1.        

Elementy finansów i rachunkowości

5

2.        

Zarządzanie systemami finansowymi w procesie zarządzania nieruchomością

4

 

VI

ZARZĄDZANIE NAJMEM I USŁUGAMI DODATKOWYMI

9

(5 wykładów, 4 ćwiczeń )

 

1.        

Umowa najmu

3

2.        

Zarządzanie najmem

4

3.        

Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

 

2

VII

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

3

(5 wykładów)

 

1.        

Prawne aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami

1

 

2.        

Finansowe aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami

3.        

Zarządzanie firmą

1

4.        

Prawo pracy

1

5.        

Zarządzanie personelem

SUMA

60

(37 godzin wykładów, 23 godziny ćwiczeń)