drukuj
PAKIET PRASOWY DOSPON

PAKIET PRASOWY - DOSPON - To specjalny program rabatów na reklamę ofert nieruchomości biur zrzeszonych w DOSPON w gazetach .

Pakiet Prasowy jest częścią tzw. "Pakietu Korzyści" przynależności do DOSPON. W jego skład wchodzi również PAKIET PORTALOWY zawierający specjalne rabaty reklamowe na portalach internetowych specjalizujących się w promocji ofert nieruchomości , NSOFT-PAKIET DOSPON zawierający program do obsługi biura nieruchomości LocumNet Online , własną stronę internetową biura, program do eksportu ofert na portale internetowe oraz specjalny System Wymiany Ofert między biurami nieruchomości zrzeszonymi w DOSPON. Do Pakietu Korzyści należą również bezpłatne szkolenia dla członków Stowarzyszenia , obsługa prawna, czy też upusty na obowiązkowe OC.

UWAGA ! Do korzystania z Pakietu Prasowego DOSPON są uprawnieni wszyscy Członkowie Stowarzyszenia-Zwyczajni i Oczekujący pod warunkiem regularnego opłacania składek członkowskich/MLS Oznacza to, że w przypadku zalegania z opłatami na rzecz Stowarzyszenia dłużej niż 3 miesiące gazety zaczną naliczać członkom DOSPON korzystającym z rabatów w ramach Pakietu Prasowego normalne stawki za swoje usługi.
Informacje o utracie uprawnień do korzystania z Pakietu Prasowego DOSPON przesyła prasie sekretariat Stowarzyszenia.
Utrata uprawnień do Pakietu Prasowego DOSPON następuje również z chwilą skreślenia osoby z listy członków Stowarzyszenia


 Gazeta Wyborcza proponuje członkom DOSPON rabaty w wysokości ponad 80  %  na publikacje w dodatku DOM Gazety Wyborczej, a także na roczną prenumeratę Gazety Wyborczej w Internecie http://www.wyborcza.pl