drukuj
OBECNY ZARZĄD DOSPON IX KADENCJI 2018-2021

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej, i innych organizacji i stowarzyszeń.

 

Monika Smoter - Wiceprezes DOSPON ds.Edukacji - obecnie pełniąca obowiązki Prezesa Dospon

numer licencji pośrednika 6729

Wiceprezes DOSPON ds. Edukacji odpowiada za :

- organizację kursów zawodowych,

- organizację szkoleń , warsztatów

- nadzoruje prace Komisji Edukacji DOSPON

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami.

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

- Członek Zarządu PFRN w kadencji 2018 - 2020

- Członek Rady Krajowej PFRN

Kontakt: http://http://nieruchomosci@passageum.pl ,tel: 501 345 625

 

Marek Wasielewski - Wiceprezes DOSPON

numer licencji pośrednika 21098, numer licencji zarządcy 26895

Wiceprezes DOSPON odpowiada za :

- politykę medialną i portalową Stowarzyszenia

- bieżące sprawy administracyjne Stowarzyszenia

- organizację szkoleń i warsztatów

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami.

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

- Przewodniczący Komisji Edukacji PFRN 

- Członek Rady Krajowej PFRN

Kontakt : http://mwasielewski@jot-be.pl tel: 502191350

 

Renata Saj-Mazur - Sekretarz Zarządu 

numer licencji pośrednika 1015

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia odpowiada za : 

- organizacja bieżącej pracy Stowarzyszenia

- współpracę Zarządu z Sądem Koleżeńskim,                          

- reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami. 

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

 - wiceprzewodnicząca  komisji Etyki PFRN                              

- Członek Rady Krajowej PFRN                                               

Kontakt :http://http://biuro@nieruchomosc.wroc.pl tel: 601 989 963

 

Marzena Zajkowska - Skarbnik Zarządu 

numer licencji pośrednika  4913 

Skarbnik Zarządu odpowiada za : 

- kierowanie polityką finansową Zarządu, 

- kontrolę bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, 

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami. 

Kontakt : http://http://biuro@euro-city.com.pl, tel: 506105758    

 

Katarzyna Szczepaniak  - Członek Zarządu ds.Integracji

numer licencji  pośrednika: 14693 ,  numer licencji zarządcy: 19215

Członek Zarządu ds.Integracji odpowiada za : 

- współpracę Zarządu z Komisją Etyki

- organizację imprez i pracy bieżącej Stowarzyszenia 

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami. 

- opieka nad kołem turystycznym DOSPON Tour

W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości :

 - członek komisji ds. zarządców nieruchomości  PFRN            

Kontakt:  http://http://katarzyna.szczepaniak@sdp-nieruchomosci.pl  , tel: 795409298

 

Joanna Klimczyńska - Członek Zarządu DOSPON - Karkonosze

numer licencji pośrednika: 23458

Członek Zarządu DOSPON - Karkonosze odpowiada za:

- nadzór nad realizacją projektów DOSPON w rejonie Jeleniej Góry i Kotliny Kłodzkiej

- bieżące sprawy administracyjne Stowarzyszenia

- reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z zewnętrznymi organizacjami.

Kontakt : Jelenia Góra , https://http://www.nexthome.net.pl , tel: 504 902 432