drukuj
NAGRODY XX-LECIA DOSPON

Z okazji XX-lecia DOSPON - Zarząd Stowarzyszenia przyznał wyróżnienia specjalne za wieloletnią pracę społeczną, profesjonalizm i budowanie prestiżu zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. Otrzymali je :  

Joanna Cygańska, Grzegorz Szawłowski, Jacek Wróblewski, Wojciech Owczarek , Mirosława Szewczuk-Woźniak,

Izabela Stefanowicz, Kazimierz Grabkowski, Marian Małańczuk, Agnieszka Klatt, Monika Smoter,

Justyna Wawrzyniak- Stawecka, Tadeusz Maskulanis, Bożena Gawenda - Maskulanis, Aleksandra Czarnota,

Sebastian Karwowski, Michał Sapuń, Jolanta Kowal, Maria Geringer de Oedenberg, Irmina Janas, Bogusław Giżycki,

Dariusz Wolski, Leszek Juszczak, Mirosław Juszczak, Franciszek Głuszczak , Urszula Miszczyszyn, Kamelia Gazda,

Krystyna Krzesaj, Wanda Piotrowska , Irena Warzyńska.

Gratulujemy !