drukuj
NAGRODA PFRN IM. JERZEGO KLĄSKAŁY

Konkurs im. Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską został zainicjowany w 2005 roku przez członków Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Federacja jest organizacją działającą na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości, za którego istotny element uważa działalność naukową oraz edukację.Przyznawana Nagroda stanowi zarówno wyróżnienie dla autora jak i możliwość promocji ośrodka akademickiego, zarówno w środowisku osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości jak i mediach.

Patronem Konkursu wybrany został Pan Jerzy Kląskała (1950-2003) , zaangażowany w rozwój polskiego rynku nieruchomości, który z pasją inicjował i realizował działania zmierzające do wykreowania zawodu pośrednika i nadania mu należytej rangi. Był inicjatorem powołania do życia wielu pożytecznych instytucji. Dzięki jego ciężkiej pracy powstało wiele rozwiązań, z których do tej pory korzystają rzesze pośredników w kraju. Jerzy Kląskała był pierwszym prezesem DOSPON. Pełnił tę zaszczytna funkcje przez prawie trzy kadencje.TRYB I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE IM. JERZEGO KLĄSKAŁY

Nominacje do Nagrody mogą być zgłaszane w terminie do 30 października danego roku

Nominowaną pracę zgłasza uczelnia, która przeprowadza wstępną weryfikację prac.

Wniosek nominowania do Nagrody powinien zawierać uzasadnienie.

Zgłoszenie do Nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na publikację przez PFRN części lub całości pracy z jednoczesnym zachowaniem jego praw autorskich.

Nominację do Nagrody należy zgłaszać wraz z wnioskiem uzasadniający w siedzibie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36 lok. 8; 00-116 Warszawa, tel. (22) 654-58-69, e-mail: federacja@pfrn.pl

Pracę magisterską należy złożyć w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo załączyć ją w wersji elektronicznej

Jerzy Kląskała (1950-2003)

 

Jerzy Kląskała był właścicielem jednego z pierwszych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Dolnym Śląsku - "Nieruchomości Jerzy Kląskała".

Posiadał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami  nr 17 nadaną  przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i należał do pierwszej grupy osób zasłużonych dla rozwoju rynku nieruchomości, które zostały wyróżnione tym tytułem zawodowym.

Jerzy Kląskała był członkiem-założycielem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1994-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

Przez wiele lat Jerzy Kląskała był członkiem  Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds uprawnień zawodowych, która prowadziła egzaminy dla osób starających  się o licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pełnił również obowiązki wykładowcy na kursach  dla zarządców i pośredników w  obrocie  nieruchomościami

W ramach działalności zawodowej na rynku nieruchomości Jerzy Kląskała był również współwydawcą miesięcznika "Rynek Nieruchomości – Dolny Śląsk" oraz wiceprezesem Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Nieruchomości.

Za zasługi w pracy społecznej dla rozwoju rynku  nieruchomości w Polsce w 2000 r. otrzymał Złotą Odznakę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jerzy Kląskała posiadał również tytuł honorowy Doradcy Rynku Nieruchomości.


LAUREACI NAGRODY IM. J. KLĄSKAŁY 


2014

Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody a jedynie wyróżnienie.

Wyróżnienie:

Marta Katarzyna Maćkowska, praca pt. "Perspektywa wprowadzenia w Polsce funduszy inwestycyjnych typu Real Estate Investment Trust na tle doświadczeń państw europejskich", napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Jaworek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. streszczenie...>>

 


 

 

                                                                                                    partnerem konkursu jest Centrum AMRON
 

2013

 

Zwycięzca konkursu:

Aleksandra Zimoch, praca pt. "Analiza rynku equity release i perspektywy jego rozwoju w Polsce", napisana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Adama Nalepki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. streszczenie...>>

 

 

PFRN przyznała zwycięzcy nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Wyróżnienie:

Michał Wrzosek, praca pt. Analiza opłacalności przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane na przykładzie Dębe Wielkie", napisana pod kierunkiem dr inż. Tomasza Budzyńskiego, Politechnika Warszawska. streszczenie...>>

 

 

PFRN przyznała zwycięzcy nagrodę w wysokości 1 000 zł.

Nagrody zostaną wręczone podczas XIX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który odbędzie się w dniach 23-24 maja 2014 roku w Bydgoszczy. Podczas części merytorycznej kongresu, laureaci zaprezentują napisane prace. 

2012

Zwycięzca konkursu:

Justyna Kłobukowska, praca pt. "Odwrócony kredyt hipoteczny – kapitał pozyskany z nieruchomości: doświadczenia międzynarodowe i perspektywy dla Polski" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Siemińskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
streszczenie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.


Wyróżnienie:

Kinga Osiadacz, praca pt. "Analiza rynku nieruchomości cmentarnych na przykładzie miasta Krakowa", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Lisińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
streszczenie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 1 000zł.

 

2011

Zwycięzca konkursu:

Paweł Śmiałkowski, praca pt. "Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami"
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

 

2010

Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody.

 

2009

Zwycięzca konkursu:

Łukasz Makowski, praca pt. "Rewitalizacja terenów otwartych w osiedlach z wielkiej płyty"
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

 

2008

Zwycięzca konkursu:

Karolina Dąbek, praca pt. "Zjawisko bańki cenowej na rynku nieruchomości"
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

 

2007

Decyzją członków kapituły nie przyznano nagrody.

 

2006

Zwycięzca konkursu:

Olga Błaszczyk,  praca pt. "Organizacje zawodowe i ich wpływ na rynek na przykładzie kształtowania się zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polsce po 1989 roku" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zimniewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.

 

2005

Zwycięzca konkursu:

Andrzej Lewek, praca pt. "Kształtowanie się zawodu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na ziemiach polskich" pod kierunkiem prof. Dr hab. Rościsława Żerelika
Uniwersytet Wrocławski

PFRN przyznała nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 3 000zł.