drukuj
KOMISJA MEDIALNA

Komisja Medialna odpowiada za kontakt z mediami i politykę promocyjną Stowarzyszenia 

Skład Zespołu Redakcyjnego DOSPON w Mediach : http://www.dospon.pl/material,dospon-w-mediach,262.html

Najnowsze publikacje z udziałem Zespołu Redakcyjnego DOSPON w Mediach : http://www.dospon.pl/material,najnowsze-publikacje-dospon-w-mediach,392.html

 

SKŁAD KOMISJI MEDIALNEJ 

MARCIN WIELUŃSKI - PRZEWODNICZĄCY

 

 

MAREK WASIELEWSKI  WICEPRZEWODNICZĄCY 

 

MAGDALENA ORŁOWSKA 

 

IRMINA PYTLOWANY- JANKOWSKA 

 

MIROSŁAWA SZEWCZUK-WOŹNIAK 

 

MARIAN MAŁAŃCZUK 

 

GRZEGORZ SZAWŁOWSKI