drukuj
JUBILEUSZ XXV-LECIA DOSPON - 16.06.2019

formularz pdf 

 

 

               FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA GALĘ  XXV - LECIA  DOSPON

                                             15 czerwca 2019 roku

 

DANE DO FAKTURY:

Nazwa firmy: ..........................................................................................................................

Adres:  ...................................................................................................................................

NIP:.........................................Tel. ..................................E-mail……………………………….

Dane osoby prywatnej………………………………………………………………………………

UWAGA !    FAKTURA WYSTAWIANA NA OSOBĘ LUB FIRMĘ KTÓRA WPŁACA NALEŻNOŚĆ

NA KONTO BANKOWE.

 

 1. UCZESTNICY:
 1. …………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………

 

 1. CENNIK UCZESTNICTWA:
 1. Członkowie Dospon                                 – 280,00 zł.
 2. Współpracownicy członków Dospon  (zgłoszeni przez członka Dospon)     – 310,00 zł.
 3. Osoby niestowarzyszone                                 – 350,00 zł.
 4. Członek Dospon + os. towarzysząca                         – 500,00 zł.
 5. Przy 5 osobach z jednej firmy – 10% rabatu ( od ceny 310 zł os.)

Prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na konto mailem na adres: stowarzyszenie@dospon.pl lub dostarczenie osobiście do DOSPON: Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, III p. lok. 16

Nr konta: mBank nr 22 1140 2004 0000 3902 7765 6982,

WARUNKI REZYGNACJI :

Rezygnacja tylko w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do:

 1. 31.05.2019r. – zwrot 100% wpłaconej kwoty. Rezygnacja
 2. po 31.05.2019 – Brak możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

Nie wzięcie udziału w wydarzeniu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconej opłaty za wydarzenie.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w Gali XXV- LECIA, wydarzenia organizowanego przez DOSPON, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz.

883).

Upoważniam DOSPON do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

                                                                                                                                          ………………………………………..

                                                                                                                                                          Data i czytelny podpis