drukuj
INNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2016 - DOROCZNA NAGRODA PFRN DLA NAJLEPSZEGO STOWARZYSZYNIA 

W uznaniu wkładu w rozwój zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami , pracę na rzecz jedności ruchu zawodowego pośredników, za promowanie idei nowoczesnego pośrednika, za znaczący udział w ważnych pracach tworzących prestiż grupy zawodowej pośredników oraz szeroki udział i zaangażowanie członków w działalność Federacji.


2016- NAGRODA SPECJALNA PFRN  DLA LESZKA MICHNIAKA -TWÓRCY NAJWIĘKSZEJ SIECI BIUR NIERUCHOMOŚCI W POLSCE -WGN ( WROCŁAWSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI ) za szczególne zasługi i wkład w rozwój rynku nieruchomości 

 


2016 - NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA  PFRN DLA MARLENY JOKS - za wkład w propagowanie informacji i tematyki związanej z rynkiem nieruchomości w mediach lokalnych 


2015 - MEDALE XX-LECIA PFRN

Miło nam poinformować,że Polska Federacja Rynku Nieruchomości postanowiła nagrodzić specjalnymi Medalami 20-leia 6-ściu naszych członków. Medale zostały wręczone podczas  XX jubeleuszowego Kongresu PFRN w Warszawie. Za wkład w rozwój rynku nieruchomości i profesjonalizm otrzymali je: mec. Janina Bułaj, Ewa Klos-Rychter, Zofia Stobniak, Wiesław Firliciński, Marcin Kląskała oraz Jerzy Kisiel. 

 


2014 - DOROCZNA NAGRODA PFRN dla DOSPON

W uznaniu wkładu w rozwój zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami , w prace na rzecz jedności ruchu zawodowego pośredników, za promowanie idei nowoczesnego pośrednictwa, za znaczny udział w ważnych pracach tworzących prestiż grupy zawodowej pośredników oraz szeroki udział i zaangażowanie członków w działalność Federacji .W imieniu Stowarzyszenia nagrodę odebrali wszyscy dotychczasowi prezesi DOSPON – Janina Bułaj, Ewa Klos-Rychter , Grzegorz Szawłowski, Marlena Joks oraz zawsze z nami obecny duchem pierwszy prezes DOSPON – Jerzy Kląskała . Dziękujemy PFRN za docenienie naszej pracy;) 

NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA PFRN dla DOSPON

Dla Zespołu Redakcyjnego  EKSPERCI DOSPON dla MEDIÓW za wkład w propagowanie informacji i tematyki związanej z rynkiem nieruchomości na łamach prasowych rynku lokalnego. 


NAGRODA SPECJALNA PFRN ZA WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DLA MEC. JANINY BUŁAJ

W uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i wyjątkowego dorobku w pracy społecznej.
Z wyrazami podziękowania za mądrość, cierpliwość,wytrwałość i życzliwość, dzięki którym to cechom rynek nieruchomości jest bardziej wartościowy , a my, na nim obecni, stajemy się lepsi.


2013- na wniosek Zarządu DOSPON – doroczną Nagrodę Medialną Regionalną PFRN za profesjonalne analizy regionalnego rynku nieruchomości otrzymała – REDAKCJA WROCŁAWSKIEGO DODATKU DOM GAZETY WYBORCZEJ. Nagrodę w imieniu redakcji odebrał Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Wrocław - Wojciech Pelowski.


2010- NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA PFRN – otrzymał Miesięcznik Rynek Nieruchomości wydawany wówczas pod patronatem DOSPON i współtworzony przez członków Stowarzyszenia.


2005- DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZEŃ PFRN


2002- NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA  PFRN – dla Redakcji Biuletynu DOSPON