drukuj
HISTORIA I MISJA

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA DOSPON

 

      

 

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA DOSPON


Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  i Zarządców Nieruchomości - DOSPON we Wrocławiu zostało założone w maju 1994r. przez 19 przedstawicieli biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Wrocławia i okolic. Obecnie zrzeszamy blisko 170 pośredników z terenu Dolnego Śląska i terenów ościennych. Na rynku nieruchomości działamy od 1994 r. Jesteśmy jednym z 25 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. 
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 108818.


            

Jesteśmy organizacją otwartą dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami , którzy posiadają licencję zawodową oraz spełniają warunki nałożone przez statut Stowarzyszenia.

Do głównych celów naszego Stowarzyszenia należy wzmacnianie wizerunku pośrednika jako członka odrębnej, profesjonalnej grupy zawodowej, kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej, wzmacnianie współpracy między członkami Stowarzyszenia, integracja środowiska pośredników, a także stałe podnoszenie ich kwalifikacji.

W listopadzie 1994r. między Stowarzyszeniem, a Europejską Fundacją Nieruchomości z Waszyngtonu zostało podpisane porozumienie. Celem Fundacji jest wspieranie tworzenia silnych, samodzielnych stowarzyszeń w Europie Środkowej i Wschodniej.

Stowarzyszenie posiada wewnętrzną strukturę administracyjną umożliwiającą skuteczny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług przez pośredników dla swoich klientów, a także zasad etycznego postępowania i obowiązujących standardów zawodowych. Przy Stowarzyszeniu działa Komisja Etyki i Standardów Zawodowych oraz Sąd Koleżeński, przed którymi zarówno poszkodowani we współpracy z pośrednikami klienci, jak i inni pośrednicy mogą domagać się rozstrzygnięcia dotyczących ich sporów. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia pośrednicy postrzegani są przez klientów oraz innych pośredników jako pewni i profesjonalni partnerzy.


Stowarzyszenie DOSPON jest organizatorem powstałego we wrześniu 2004 r. systemu wymiany ofert na wyłączność MLS DOSPON. Jest to nowoczesna i profesjonalna platforma współpracy oraz prezentacji ofert dla klientów zainteresowanych kupnem nieruchomości.

Od dnia 1 czerwca 2008 r. dostęp do systemu posiadają wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Wyróżnia to zrzeszonych pośredników wśród pozostałych uczestników rynku nieruchomości, poprzez  wzmocnienie  ich siły reklamowej oraz korzystanie z narzędzia, które umożliwia współpracę na przejrzystych zasadach, zapewniających bezpieczeństwo wymiany informacji.

Zgłoszenie oferty na zasadach wyłączności do jednego z biur działających w systemie MLS powoduje, że nad jej sprzedażą pracuje jednocześnie ponad 500 specjalistów zatrudnionych w blisko 200 biurach!

MLS DOSPON to zatem szybka i pewna transakcja, większa skuteczność pracy dla pośredników oraz wygoda i bezpieczeństwo dla klientów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.nieruchomosci.dospon.pl i zapoznania się z zawsze aktualnymi ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Od 1995r. Stowarzyszenie wydaje własny Biuletyn Informacyjny, który ze względu na ciekawą zawartość merytoryczną cieszy się dużym zainteresowaniem wszystkich pośredników z regionu. Publikujemy w nim informacje w zakresie zmian przepisów prawnych, regulacji dotyczących rynku nieruchomości, wywiady z ciekawymi postaciami, a także relacje z wydarzeń dotyczących naszego środowiska zawodowego.

DOSPON od 1996r. systematycznie organizuje specjalistyczne warsztaty zawodowe i szkolenia ustawiczne dla pośredników w obrocie nieruchomościami. 

Stowarzyszenie bierze także udział lub współorganizuje targi nieruchomości odbywające się na terenie Wrocławia. W ramach tych wydarzeń zrzeszeni pośrednicy korzystają zwykle ze specjalnych cen na powierzchnię wystawienniczą oraz mają możliwość prezentacji swoich biur poprzez prezentację wizytówek biur na stoisku Stowarzyszenia.

W celu integracji środowiska zawodowego pośredników organizowane są także cykliczne imprezy integracyjne dla członków Stowarzyszenia, często połączone z aukcjami charytatywnymi, cieszące się od lat ogromnym powodzeniem.

W grudniu 2012 roku Zarząd DOSPON -VII Kadencji powołał Zespół Redakcyjny DOSPON W MEDIACH, którego zadaniem jest promocja i reklama zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości na łamach prasy. Polska Federacja Rynku Nieruchomości doceniając medialny sukces Zespołu przyznała Zespołowi Nagrodę Medialną Lokalną , DOSPON otrzymał specjalną nagrodę za wkład w rozwój rynku nieruchomości. 

                

W grudniu 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków DOSPON podjęło uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia. W związku z deregulacją zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości , która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku . Obecnie członkami Stowarzyszenia moga zostać osoby które uzyskały licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami/zarządcy nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 oraz w trybie Regulaminu nadawania licencji zawodowych PFRN. DOSPON zmienił też nazwę. Obecnie brzmi ona - Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości- DOSPON. Tym samym do grona Stowarzyszenia obecnie przyjmowani są również zarządcy nieruchomości. 


Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości - DOSPON jest organizacją prężnie działającą dla dobra środowiska pośredników i zarządców , w tym też celu organizuje liczne spotkania z parlamentarzystami z rejonu Dolnego Śląska, władzami wojewódzkimi i władzami miasta Wrocławia. Współpracuje także z licznymi instytucjami. Stowarzyszenie jest członkiem CEPI , PFRN. 

DOSPON jest instytucją, która pomaga również klientom w zakresie informacji na temat zrzeszonych biur pośrednictwa i spełniania przez nie warunków określanych przez prawo.