drukuj
CERTYFIKAT USŁUG PKN

W jakim celu certyfikować usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
 

- aby potwierdzić rzetelne zarządzanie
relacjami pośrednika z klientem – bezpośrednim odbiorcą usługi,
- aby wykazać, że oferowana usługa przebiega w sposób otwarty, jasny i zrozumiały dla wszystkich stron transakcji,
- aby cały przebieg transakcji od rozpoczęcia do zakończenia był udokumentowany w sposób właściwy (zgodny z normą) i odtwarzalny,
 …. a w rezultacie wykazać profesjonalizm i kompetencje pośrednika w świadczeniu usługi, potwierdzone
przez niezależną jednostkę certyfikującą – Polski Komitet Normalizacyjny.
 
Co daje certyfikat zgodności z normą PN?
 
- potwierdzenie prawidłowości i rzetelności postępowania,
- przewaga marketingowa zapewniona certyfikatem
- potwierdzającym wysoki poziom świadczonej usługi,
- niezależny i obiektywny nadzór nad certyfikowaną usługą
 
W jaki sposób certyfikować świadczoną usługę?
 
- zweryfikuj/ dostosuj działania usługowe w odniesieniu do wymagań normy  PN-EN 15733:2010
- potwierdź zgodność usługi z wymaganiami normy - certyfikatem PN:
- złóż wniosek o certyfikację do PKN
- PKN przeprowadzi niezależny audit certyfikacyjny
- wynik auditu PKN udokumentuje w raporcie z auditu
- pozytywny wynik auditu będzie podstawą wydania certyfikatu PN
- certyfikowana usługa podlega nadzorowi przez PKN (w okresie ważności certyfikatu przeprowadzane są 2 audity nadzoru)
 
Kontakt:
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Sprzedaży i Marketingu – Sekcja
Certyfikacji i Szkoleń
tel. 22 55 67 755 /777 wewn. 6
email: http://znakpn@pkn.pl