drukuj
BIURA STOSUJĄCE KARTĘ

   

Firma, która dobrowolnie przyjęła "Kartę Praw Klienta" zobowiązała się tym samym do poinformowania swoich Klientów o tym, 
jak bogatą usługę mają prawo otrzymać, oraz do  umożliwienia im skorzystania z takiej usługi.

Jakie są cele wprowadzenia przez Polską Federację Rynku Nieruchomości "Karty Praw Klienta"?

Powiadomienie Klientów jakie mają prawa i co mogą otrzymać od pośrednika, jeśli postanowią skorzystać ze wszystkich swoich praw, oraz
Wskazanie Klientom tych Firm, które gotowe są same i we współpracy z innymi firmami świadczyć usługi na najwyższym poziomie poddając się przy tym "konsumencko-federacyjnej" kontroli jakości swojej pracy.

Jakie Korzyści odniesie Klient korzystający z usługi świadczonej w ramach "Karty Praw Klienta"?

Korzyści z zatrudnienia profesjonalisty jest wiele jednak najważniejsze jest to, 
że to tylko skorzystanie z pełni praw umożliwi Klientowi zrealizowanie jego celu, 
oraz sprawi, że nie sprzeda on swojej nieruchomości zbyt tanio, i nie kupi zbyt drogo.

Należy pamiętać, że fachowiec pracujący na rynku nieruchomości posiada wiedzę, techniki i profesjonalne narzędzia ułatwiające sprawne i korzystne dla Klienta przeprowadzenie transakcji. Zatrudniony przez Państwa Pośrednik będzie mógł zastosować wszystkie dostępne mu techniki i narzędzia tylko wtedy, gdy udzielicie mu prawa wyłącznej reprezentacji. Gdy tego nie zrobicie, to sami pozbawicie się prawa do jawnego i profesjonalnego marketingu swoich ofert i znacznie ograniczycie możliwość przeprowadzenia transakcji zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Korzystając ze swoich praw dostaniecie lepszą usługę!

BIURA NIERUCHOMOŚCI STOSUJĄCE KARTĘ PRAW KLIENTA http://pfrn.pl/firmy-z-karta-praw-klienta-posrednika