drukuj
1.09- POWITANIE JESIENI W DOSPON

        FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA IMPREZĘ  INTEGRACYJNĄ  W DOSPON

 

Prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty  na konto DOSPON nr 30 2490 0005 0000 4500 5629 8056): faxem  71 344 64 09, mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub dostarczenie osobiście do DOSPON: Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, lok. 16,

 

~~ 01.09.2017r. ~~

 

"POWITANIE JESIENI –IMPREZA INTEGRACYJNA "

 

Dane do faktury :

Nazwa firmy: ........................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

NIP:............................................ Tel. ..........................................E-mail…………………………………..

 

Członek Stowarzyszenia:          TAK /    NIE   /   współpracownik członka Dospon  /  kursant Dospon

UCZESTNICY:  (proszę o podanie Imienia, nazwiska )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................…………………………………………...............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Warunki  rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2017. do godz. 12:00 i nie wzięcie udziału w imprezie  powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w  imprezie, opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją  z imprezy.


Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w  imprezie integracyjnej organizowanej  przez DOSPON oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz.

883).

Upoważniam DOSPON do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       ………………………………………..

                                                                                                                                                          Data i czytelny podpis