(wróć) 28.04 - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo

Zarząd DOSPON serdecznie dziękuje wszystkim osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członków .
Dziękujemy za garść zgłoszonych pomysłów oraz akceptację planów rozwoju naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie informujemy,że WAZ podjęło szereg uchwał min: o ustaleniu wysokości składki członkowskiej dla Członków Oczekujących DOSPON i nowej niższej kwocie wpisowego.

Członek Oczekujący nie korzystający z systemu Nsoft Pakiet DOSPON będzie płacił składkę w wysokości 40 zł
Składka członkowska dla Członka Oczekującego korzystającego z tego narzędzia wyniesie w sumie 60 zł ( 20 zł składka i 40 zł opłata za Nsoft). Wysokość wpisowego do DOSPON wynosi 180 zł.

Pozostałe wnioski członków DOSPON dotyczące spraw finansowych Stowarzyszenia zostały wycofane przez wnioskodawcę na prośbę Prezesa DOSPON.

Z wyrazami szacunku
Zarząd DOSPON