(wróć) 12.12 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DOSPON