drukuj
(wróć) SZKOLENIE : `Pułapki w obrocie lokalami mieszkalnymi` (28.11.2019)

28. 11. 2019
Wykładowca: Ewa Klos-Rychter

Stowarzyszenie Dospon

zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

 

`Pułapki w obrocie lokalami mieszkalnymi`

 

Szkolenie dla praktyków.

Omówienie procesu sprzedaży lokali mieszkalnych

wraz ze wskazaniem potencjalnych przeszkód oraz niebezpieczeństw formalno-prawnych.

 

WYKŁADOWCA SZKOLENIA: 

Ewa Klos – Rychter

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.11.2019r. ( czwartek ) w godz.9:00 - 16:00
rejestracja od godz. 8:30

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Vega ul. Grabiszyńska 251,  53-234 Wrocław

http://www.hotelvega.pl/

 

 

WYKŁADOWCA:

Ewa Klos –Rychter – radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości.
Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca w zakresie prawa nieruchomościami na wyższych uczelniach – stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym. Wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości, instytucji związanych z nieruchomościami. Pasjonatka prawa nieruchomości, co zadecydowało o specjalizacji Kancelarii. Od 20 lat aktywnie działa w branży nieruchomości. Zajmuje się najtrudniejszymi sprawami z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości, obsługą prawną skomplikowanych transakcji kupna, sprzedaży, wynajmu nieruchomości, stale opiniuje najbardziej skomplikowane umowy deweloperskie .Posiada zawodowy tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2770, nadana w trybie państwowym w roku 2001. Początki kariery zawodowej związane są z obsługą obrotu nieruchomościami, co zaowocowało posiadaniem działu Kancelarii specjalizującego się w pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu doskonale zna potrzeby tej branży i jej problemy, na co dzień doradza biurom nieruchomości w trudnych sprawach związanych z przeprowadzanymi transakcjami, dochodzeniu należności, konstruowaniu umów. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami: w latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. Obecnie stanowi prawnicze wsparcie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, jest członkiem Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Nieruchomości lokalowe:

- nieruchomość lokalowa w świetle przepisów,

- ustalenie statusu prawnego lokalu w oparciu o dokumenty oraz wpisy w księdze wieczystej,

- opis nieruchomości lokalowej jako przedmiotu sprzedaży,

- ustanowienie odrębnej własności lokalu -  warunki i tryb ustanowienia,

- nieruchomość wspólna – jak z niej korzystać, jak ją podzielić,

- co to są przynależności, dlaczego warto sprawdzić status np. piwnicy,

- sprzedaż mieszkania z ogródkiem wcale nie jest prosta

- tajemnice podziału quod usum,

- podstawowe zasady zarządzania nieruchomością wspólną- małe i duże wspólnoty,

- mieszkania tzw. bezczynszowe – atrakcja czy pułapka,

- adaptacja strychu, łączenie i podział lokali,

- status miejsca postojowego, balkonu, mieszkania na poddaszu  i inne powody do dyskusji,

- na co powinieneś uważać przy sprzedaży lokali z `pierwszej` ręki.

  1. Spółdzielcze prawa do lokalu: 

- krótki przewodnik po spółdzielczych prawach do lokali,

- porównanie praw spółdzielczych do prawa własności,

- czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to przeżytek?,

- dokumenty niezbędne do sprzedaży – jak korzystać z informacji udzielonych przez spółdzielnię,

- sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w praktyce.

  1. Case study – ciekawe i trudne przypadki w obrocie lokalami mieszkalnymi – omawiane w trakcie szkolenia. 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania – 8 godz. edukacyjnych

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa na lunch

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 - 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

 

CENA: 

Członkowie DOSPON

w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2019

BEZPŁATNIE

Członkowie Dospon, którzy wykorzystali limit bezpłatnego szkolenia

130,00 zł

Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia

260,00 zł

Współpracownicy członków DOSPON

(osoby zgłoszone przez członka Dospon, faktura vat wystawiana na firmę członka Dospon)

234,00 zł

  Absolwenci kursów DOSPON (2013-2019) pośrednik PFRN/zarządca PFRN

234,00 zł

Osoby niestowarzyszone

260,00 zł

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT 

Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.


ZGŁOSZENIA:

Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16;

na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 22114020040000390277656982do dnia 22.11.2019r.   

WARUNKI REZYGNACJI:

rezygnacja tylko w formie pisemnej

Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2019r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

  1. w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2019
  2. w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://www.dospon.pl/material,szkolenie-pulapki-w-obrocie-lokalami-mieszkalnymi,851.html

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do
22.11.2019r. na załączonym formularzu, wraz z potwierdzeniem płatności.

Zgłoszenia bez załączonego potwierdzenia płatności nie będą przyjmowane.  

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Serdecznie zapraszamy!