drukuj
(wróć) Jak przystąpić do DOSPON ? (23.03.2016)

PRZYSTĄP DO DOSPON ! BĄDŹ W GRONIE NAJLEPSZYCH PROFESJONALISTÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU I OPOLSZCZYŹNIE !

                             Koleżanki i Koledzy. Szanowni Państwo. 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  i Zarządców Nieruchomości - DOSPON to największa organizacja zawodowa skupiająca licencjonowanych pośredników, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych z regionów Dolnego Śląska i Opolszczyzny. DOSPON należy do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - www.pfrn.pl , Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieruchomości -  CEPI z siedziba w Brukseli  -www.cepi.eu/index.php i wielu innych prestiżowych organizacji skupiających osoby prowadzące działalność zawodową z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest edukacja i integracja osób, które pracują we wspomnianych zawodach. Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi specjalistyczne kursy, dzięki którym młodzi adepci zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości mogą uzyskać licencje zawodowe PFRN. 

Walne Zgromadzenie Członków DOSPON na swoim posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 r zmieniło Statut Stowarzyszenia upraszczając zasady przystąpienia do DOSPON.

ZASADA PRZYSTĄPIENIA DO DOSPON

Aby przystąpić do DOSPON należy złożyć deklarację członkowską do której należy dołączyć :

  • kopię licencji pośrednika/zarządcy nieruchomości,
  • kopię obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika/zarządcy nieruchomości
  • wypełnić załącznik z obowiązkowymi oświadczeniami
  • zdjęcie 

Całość na stronie internetowej DOSPON : http://www.dospon.pl/material,deklaracja-czlonkowska,357.html

Osoby przyjmowane w poczet członków Stowarzyszenia uzyskują na okres pierwszych 6 miesięcy członkostwa status Członków Oczekujących.

Członkowie Oczekujący posiadają prawa i obowiązki przysługujące Członkom Zwyczajnym, za wyjątkiem uprawnień do czynnego i biernego prawa wyborczego do organów DOSPON. Po upływie wymienionego okresu Zarząd Stowarzyszenia podejmie ostateczną uchwałę o przyjęciu Członka Oczekującego w poczet Członków Zwyczajnych.

OPŁATY

  1. Wpisowe (oplata jednorazowa) 180  złotych.
  2. Członkowie Oczekujący (okres 6 miesięcy) :
  • miesięczna składka 40 zł
  • lub miesięczna składka 60 zł jeśli korzystają z systemu Nsoft Pakiet DOSPON

3. Członkowie Zwyczajni

  • miesięczna składka 60 zł
  • lub miesięczna składka 90 zł jeśli korzystają z systemu Nsoft Pakiet DOSPON

NSOFT PAKIET DOSPON zawiera:

1.  Własną stronę internetową biura wg. jednego spójnego szablonu z zachowaniem indywidualnego charakteru dla każdego biura http://dospon.wysylaj.net/

2 . Oprogramowanie dla biura - LocumNet Online 

3. W ramach oprogramowania LocumNet Online

- 5 loginów dla biura, 

- program eksportujący oferty na 5 wybranych portali, 

- program eksportujący oferty na własną stronę www (na strony na serwerach NSoft bezpłatny) oraz system swo/mls DOSPON

4. SWO - moduły wymiany ofert między biurami DOSPON – wszystkie nasze oferty są umieszczone w jednej bazie DOSPON, co ułatwia wzajemną współpracę przy sprzedaży nieruchomości

Więcej informacji na temat Nsoft Pakiet DOSPON: http://www.dospon.pl/material,nsoft-pakiet-dospon,284.html

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W DOSPON

1. Łatwy dostęp do edukacji, po preferencyjnych cenach. W ramach składki nasi Członkowie  mają bezpłatne szkolenia lub płacą połowę ceny, jaką ponoszą osoby niezrzeszone.

2. Członkowie DOSPON mają preferencyjne zniżki na obowiązkowe ubezpieczenia OC

3. Członkowie DOSPON maja bezpłatną podstawową opiekę prawną. Wszystkie ich problemy na bieżąco rozstrzyga Komisja Prawna Stowarzyszenia.

4. Członkowie DOSPON w ramach składki otrzymają specjalny program NSOFT-PAKIET DOSPON do obsługi biura  w ramach którego wchodzą: 

- program biurowy LocumNet Online firmy NSOFT w ramach którego wchodzą min: 5 loginów dla biura do obsługi programu, program do eksportu ofert na 5 wybranych portali, program do eksportu ofert na własną stronę www oraz system swo/mls DOSPON. 

- własną stronę internetową biura wg. jednego spójnego szablonu z zachowaniem indywidualnego charakteru dla każdego biura

5. Członkowie DOSPON  są autorami licznych publikacji w mediach dotyczących rynku nieruchomości.

6.Wszyscy członkowie Stowarzyszenia  mają możliwość uczestnictwa, po preferencyjnych cenach w licznych imprezach integracyjnych organizowanych przez DOSPON, a także inne Stowarzyszenia z całego kraju oraz Polską Federacje Rynku Nieruchomości.   

W imieniu Zarządu DOSPON

serdecznie zapraszam do DOSPON

Marlena Joks, Prezes DOSPON