drukuj
(wróć) 16.01.2018 SZKOLENIE : ZMIANY W PRAWIE NA 2018 ROK ! (24.12.2017)

~~ 16.01.2018 r. ~~

 

Stowarzyszenie Dospon serdecznie zaprasza na szkolenie

" Zmiany w prawie na 2018 rok"

które poprowadzi wykładowca  Piotr Dobrowolski.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.01.2018r. ( wtorek ) w godz. 9:00 - 16:00
rejestracja od godz. 8:30

Hotelu Vega ul. Grabiszyńska 251,  53-234 Wrocław

http://www.hotelvega.pl/

 

Wykładowca :

Piotr Dobrowolski - radca prawny. Od 10 lat wykonuję zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuję się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Jak każdy prawnik, ukończyłem studia prawnicze - w moim przypadku był to Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa po dziś dzień. Zajmuję się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomagam pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy.

Opracowuję umowy pośrednictwa i reprezentuję pośredników w sporach sądowych. Doradzam inwestorom, prowadzę audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych.

Reprezentuję Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak : znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuję i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności. Drugim obszarem mojej praktyki zawodowej jest prawo rodzinne. Prowadzę spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.

Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuję się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia, wykładam, jestem promotorem prac dyplomowych i egzaminuję. Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego staram się ubierać w krótkie komentarze, które publikuję na swojej facebookowej stronie.

 

 Program szkolenia:

 1. Zmiany w wykonywaniu zawodu pośrednika oraz zarządcy nieruchomości
 2. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)
 3. Zmiany w zakresie opłaty adiacenckiej
 4. Zmiany w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali
 5. Zmiany w umowach najmu okazjonalnego
 6. Umowa najmu instytucjonalnego
 7. Wysokość wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne przy zawieraniu umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego
 8. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości - nowe typy umów najmu
 9. Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
 10. Projektowane zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Kodeksu cywilnego w zakresie najmu
 11. Nowe prawo pierwokupu na gruncie ustawy prawo wodne
 12. Zmiany opodatkowania dochodów uzyskiwanych z najmu lokali
 13. Zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 14. Założenia kodeksu urbanistyczno - budowlanego

 

Harmonogram szkolenia:

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa + ciasteczka

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa kawowa  + kanapka

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 - 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

Czas trwania – 8 godz. edukacyjnych

 

Cena:

Członkowie DOSPON

w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2018

BEZPŁATNIE

Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia

220,00 zł 

Współpracownicy członków DOSPON,  absolwenci kursów DOSPON (2013-2017) pośrednik PFRN/zarządca PFRN

198,00 zł

Osoby niestowarzyszone

220,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT

Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.

ZGŁOSZENIA:

Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać faksem 71/344 64 09, mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16;

na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 30 2490 0005 0000 4500 5629 8056.

WARUNKI REZYGNACJI:

rezygnacja tylko w formie pisemnej
Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2018 
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY http://dospon.pl/material,16.01.2018-zmiany-w-prawie-na-2018-rok.,699.html

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do
12.01.2018 r.

 Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam

Monika Smoter
Wiceprezes Zarządu do spraw Edukacji.